Αγαπητοί γονείς,
Το Σάββατο, 17 Μαρτίου, θα έχουμε την «Ημέρα των Γονιών» του Β’ Τριμήνου. Καλώ όλους να προσέλθουν στο Σχολείο για να συναντήσουν το δάσκαλο/α του παιδιού τους και να ενημερωθούν για την πρόοδό του στα μαθήματα. Μπορείτε να δείτε το δάσκαλο/λα στην τάξη από τις 10.15 πμ έως τις 12.30μμ.
Επίσης, το ίδιο Σάββατο, θα έχουμε και «Πασχαλινό Παζάρι» στην αίθουσα τελετών του σχολείου. Τα παιδιά θα είναι στο χωλ από τις 12.45μμ μαζί με τους δασκάλους τους, ώστε να ψωνίσουν κάτι αν θέλουν. Θα είναι καλό αν έχουν κάποια χρήματα μαζί τους.
Ο Διευθυντής,
Μιχάλης Έλληνας
 ---------------------------------------
Dear parents,
This Saturday, 17th March, we have the 2nd “Parents Day” of the school. I invite all the parents to come to school and meet the teacher of their child in the classroom between 10.15am and 12.30pm, and discuss his/her progress.
Also, this Saturday the Mothers’ Committee is organizing the annual “Easter Bazaar” in the main hall of the school. The pupils, accompanied by their teachers, will be in the hall from 12.45pm, and please pick them up from there. It will be good to have some money with them if they want to buy something.
The Headmaster

Additional information